Dekoracyjne szkło kiedyś i dziś…

W 2007 roku na konwencie The Minerals, Metals & Materials Society...